مقایسه ی برآورد رضایت مندی از زندگی متاهلان همانند همسر وغیر همانند همسردر شهر شیراز

وب سایت مقاله جزوه پی دی اف، فایل شما در موردمقایسه ی برآورد رضایت مندی از زندگی متاهلان همانند همسر وغیر همانند همسردر شهر شیراز می باشد و پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مقایسه ی برآورد رضایت مندی از زندگی متاهلان همانند همسر وغیر همانند همسردر شهر شیراز

مقایسه-ی-برآورد-رضایت-مندی-از-زندگی-متاهلان-همانند-همسر-وغیر-همانند-همسردر-شهر-شیرازتحقیق  مقایسه ی  برآورد رضایت مندی از زندگی متاهلان همانند همسر وغیر همانند همسردر شهر شیراز در حجم 133 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

1-1مقدمه  .1

1-2 بیان مساله .20

1-3 اهمیت موضوع.22

1-4 اهداف تحقیق.24

1-5 سئوالات وفرضیات تحقیق24

1-6 تعریف مفاهیم26

فصل دوم:مروری بر تحقیقات پیشین

2-1-مروری برتحقیقات داخلی28

2-2- مروری بر تحقیقات خارجی.40

فصل سوم:چهارچوب نظری

3 چهارچوب نظری.51

3-1نظریات مرتبط با موضوع54

   3-1-1تئوری مبادله اجتماعی.54

3-1-2نظریه نیازهای مکمل.58

3-1-3 تئوری نقش ،ارزش،انگیزه.61

3-1-4  نظریه همانند همسری64

3-1-5 همانند همسری از نظرامورذهنی و معنوی.65

3-1-6همانند همسری از دیدگاه اجتماعی-تحصیلی66

3-1-7همانند همسری برمبنای ویژگیهای جسمانی66

3-1-8همانند همسری از دیدگاه جغرافیایی.67

3-1-9همانند همسری برمبنای منشها.67

3-1-10همانند همسری تحصیلی.68

3-2دیدگاههای نظری و تعریف مفاهیم69

3-2-1 تعریف رضایت مندی از زندگی.69

3- 2-2 مفاهیم مشابه رضایت مندی از زندگی...70

3-2-3 تعریف عملیاتی رضایت مندی از زندگی و مفاهیم نزدیک پژوهش های پیشین76

3-3 نتیجه نهایی و مدل پژوهش.79

فصل چهارم:روش تحقیق

4-نوع تحقیق..81

4-2جامعه آماری1